WYDARZENIE: Uroczyste wręczenie Rafałowi Skąpskiemu medalu „Pro Mazovia”


Dzisiaj, 23 lutego 2023 roku (czwartek), o godz. 14.00 zakończyło się na spotkanie z Panem Rafałem Skąpskim, wieloletnim prezesem Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, człowiekiem wielkiej i twórczej aktywności na polu kultury polskiej.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik przyznał Rafałowi Skąpskiemu medal „Pro Mazovia”. List od Marszałka Adama Struzika przeczytał Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Zbigniew Czaplicki. Laudację na cześć obdarowanego wygłosił dr Tadeusz Samborski. Odczytano fragmenty książki pt. Dziwne jest serce kobiece… Wspomnienia galicyjskie.

Świat mediów zna Go jako współtwórcę cyklu „Książki z górnej półki” tworzonego z Tadeuszem Górnym dla Polskiego Radia. Był członkiem zarządu Polskiego Radia SA w latach 1998-2001. Od 1998 roku przewodził Fundacji Kultury Polskiej rekomendowany przez profesora Aleksandra Krawczuka. Był również wiceministrem kultury w rządzie Leszka Millera. Prowadził Dom Wydawniczy ARS wspólnie z żoną Amelią,  potem Państwowy Instytut Wydawniczy, którym kierował w latach 2005-2015. Jest wieloletnim prezesem Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, najstarszej organizacji zrzeszającej ludzi książki w Polsce. Reprezentuje interesy autorów w Stowarzyszeniu ZAiKS, jako sekretarz Rady oraz wiceprzewodniczący Sekcji Autorów Prac Publicystycznych. Był jednym z inicjatorów reaktywowania Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy (obrady jury odbywały się często w Muzeum Niepodległości). Autor wielu artykułów publicystycznych i książek. Głównym szlagierem ostatnich lat  są przygotowane do wydania w SW „Czytelnik” trzytomowe wspomnienia Zofii z Odrowąż-Pieniążków Skąpskiej zatytułowane Dziwne jest serce kobiece… Wspomnienia galicyjskie. Wielokrotnie nagradzany, w tym Nagrodą im. Władysława Orkana.

_________________________________________________________________________________________________________