WYDARZENIE: Szucha 25. Pierwsze Ministerstwo Wolnej Polski.


26 września 2022 o godz. 13.00 na dziedzińcu głównym Ministerstwa Edukacji i Nauki w al. Szucha 25 odbył się wspólny briefing prasowy prezesa IPN dr Karola NawrockiegoDariusza Piontkowskiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki oraz dyrektora generalnego MEiN Sławomira Adamca, w czasie którego zaprezentowali wspólne wydawnictwo IPN i MEiN – album Grzegorza Miki i Patryka Pleskota pt. „Szucha 25. Pierwsze ministerstwo wolnej Polski” i zainaugurowali konferencję naukową. 

Na wydarzeniu obecny był Dyrektor Muzeum Niepodległości dr Tadeusz Skoczek, który otrzymał okolicznościowy medalion oraz dyplom z rąk Dariusza Piontkowskiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacij i Nauki oraz dyrektora generalnego MEiN Sławomira Adamca.

Tego samego dnia na gmachu Ministerstwa Edukacji i Nauki odsłonięto tablicę informującą o przyznaniu przedwojennej siedzibie Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego statusu pomnika historii. 

W budynku Ministerstwa znajduje się Mauzoleum Walk i Męczeństwa – filia Muzeum Więzienia Pawiak, oddziału Muzeum Niepodległości. W tym miejscu podczas drugiej wojny światowej ulokowano niemiecki Urząd Komendanta Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa Dystryktu Warszawskiego. Od tamtej pory adres Szucha 25 kojarzy się z miejscem męczeństwa Polaków i jest symbolem martyrologii narodu polskiego i niemieckiego terroru okupacyjnego.

Mauzoleum na Szucha 25 jest jednym z najlepiej zachowanych miejsc niemieckiej nazistowskiej kaźni Polaków w Warszawie.

26 września 2022 roku, godzina 13.00
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Mauzoleum Walki i Męczeństwa
Oddział Muzeum Niepodległości
al. Szucha 25
00-580 Warszawa


 Dariusz Piontkowski (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacij i Nauki), dr Tadeusz Skoczek (Dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie) oraz Sławomir Adamca (Dyrektor Generalny Ministerstwa Edukacji i Nauki)