WYDARZENIE: Ruszyła 4. edycja Budżetu Obywatelskiego Mazowsza!


Ruszyła 4. edycja Budżetu Obywatelskiego Mazowsza!


Do dyspozycji mieszkańców jest 25 mln zł. To sami Mazowszanie najlepiej wiedzą, jakie działania powinny być realizowane w ich najbliższym otoczeniu i na co przeznaczyć te pieniądze. Teraz jest czas na nowe inicjatywy i zgłaszanie pomysłów.


Projekty można zgłaszać do 13 stycznia 2023 r.


▶️ Więcej informacji: na stronie www.bom.mazovia.pl