WYDARZENIE: Rafała Skąpskiego związki z Mazowszem


Zapraszamy na uroczyste spotkanie z Rafałem Skąpskim, człowiekiem wielkiej i twórczej aktywności na polu kultury polskiej. Niektórzy Go pamiętają jeszcze z czasów nauki w XI LO im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie. Wielu poznało Go w okresie studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczętych w pamiętnym roku 1968. W latach siedemdziesiątych – w złotym okresie kultury studenckiej (studencki klub „Hybrydy”), turystyki i wypoczynku, w czasach wolnego zrzeszania się studentów, odważnego działania na rzecz wspólnoty akademickiej – działał i pracował w Biurze Podroży i Turystyki ZSP „Almatur”. Potem sekretarzował profesorowi Bogdanowi Suchodolskiemu w Narodowej Radzie Kultury,  jako sekretarz generalny tego społecznego ciała potrafił łączyć wiele środowisk. Świat mediów zna Go jako współtwórcę cyklu „Książki z górnej półki” tworzonego z Tadeuszem Górnym dla Polskiego Radia. Był członkiem zarządu Polskiego Radia SA w latach 1998-2001. Od 1998 roku przewodził Fundacji Kultury Polskiej rekomendowany przez profesora Aleksandra Krawczuka. Był wiceministrem kultury w rządzie Leszka Millera.

Wydawcy pamiętają zapewne Dom Wydawniczy ARS prowadzony z żoną Amelią,  potem Państwowy Instytut Wydawniczy, którym kierował w latach 2005-2015. Jest wieloletnim prezesem Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, najstarszej organizacji zrzeszającej ludzi książki w Polsce. Reprezentuje interesy autorów w Stowarzyszeniu ZAIKS, jako sekretarz Rady oraz wiceprzewodniczący Sekcji Autorów Prac Publicystycznych. Był jednym z inicjatorów reaktywowania Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy (obrady jury odbywały się często w Muzeum Niepodległości).

Autor wielu artykułów publicystycznych i książek. Głównym szlagierem ostatnich lat  są przygotowane do wydania w SW „Czytelnik” trzytomowe wspomnienia Zofii z Odrowąż-Pieniążków Skąpskiej zatytułowane Dziwne jest serce kobiece… Wspomnienia galicyjskie. Wielokrotnie nagradzany, w tym Nagrodą im. Władysława Orkana.

O związkach Rafała Skąpskiego z Warszawą i Mazowszem dowiemy się przychodząc do Muzeum Niepodległości w czwartek 23 lutego 2023, o godzinie 12.00. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik przyznał Rafałowi Skąpskiemu medal „Pro Mazovia”. Laudację na cześć obdarowanego wygłosi dr Tadeusz Samborski. Zgromadzeni będą mogli zapoznać się z fragmentami filmów Jacka Frankowskiego.

23 lutego 2023 (czwartek), godz. 12.00

Muzeum Niepodległości

Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów

al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa