WYDARZENIE: Program Sympozjum naukowego – „Aleksander Sochaczewski i jego czasy”


Zapraszamy do zapoznania się z programem Sympozjum naukowego – „Aleksander Sochaczewski i jego czasy”. Sympozjum rozpocznie się 10 maja 2023 roku o godzinie 9.00 w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.10 maja 2023 roku o godzinie 9.00
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
X Pawilon Cytadeli Warszawskiej – Oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie
Sala Kinowa im K. Beyera
ul. Skazańców 25 – wjazd od Wisłostrady
Warszawa