WYDARZENIE: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Strażacy a niepodległość 1863 – 2023”


4 maja 2023 roku w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów, głównej siedzibie Muzeum Niepodległości w Warszawie odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Strażacy a niepodległość 1863 – 2023”, na którą zapraszają dr Tadeusz Skoczek – Dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie, dr Grzegorz Szyszko – Dyrektor Zarządu Wykonawczego Związku OSP RP, dr Janusz Gmitruk – Dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.

Pierwsze jednostki ochotniczej straży pożarnej powstały na ziemiach polskich w latach 60. XIX wieku. Jednym z frontów działania strażaków ochotników było budzenie postaw narodowych. W organizacjach tych skupiali się ludzie o nastawieniu patriotycznym, gotowi w odpowiedniej chwili do podjęcia walki o niepodległość. Organizowali manifestacje patriotyczne, a w końcowej fazie I wojny światowej masowo wzięli udział w rozbrajaniu oddziałów zaborczych. Strażacy bili się w powstaniach, w wojnie polsko – bolszewickiej i na wszystkich frontach II wojny światowej. Strażacy wnieśli znaczący wkład w odzyskanie i obronę niepodległości naszego kraju.

Wydawnictwo Muzeum Niepodległości opublikowało książkę towarzyszącą konferencji pt. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE. Pamięć. Historia. Współczesność, w którym znajdziecie Państwo artykuły dotyczące stulecia zorganizowanego ruchu strażackiego. Publikacja zawiera cykl tekstów związanych tematycznie ze Strażą Pożarną m. in.


– dotyczące etosu strażackiego,
– wizyty Jana Pawła II u polskich strażaków,
– działania Warszawskiej Straży Ogniowej we wrześniu 1939 roku,
– umundurowania Straży Pożarnych na terenie Generalnego Gubernatorstwa w latach 1939–1945.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tym wyjątkowym wydarzeniu! Jest to niebywała okazja do pogłębienia swojej wiedzy odnośnie Straży Pożarnej i jej znaczenia w kontekście działań niepodległościowych i wyzwoleńczych.Patronat nad wydarzeniem objęli Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Waldemar Pawlak – Prezes ZG ZOSP RPWSPÓŁORGANIZATORZY NAUKOWI:4 maja 2023, od godziny 9.30
Muzeum Niepodległości
Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów
al. Solidarności 62
00-240 Warszawa