WYDARZENIE: Odznaka Honorowa „Zasłużeni dla Mazowsza” dla Wandy Traczyk-Stawskiej oraz płk. Józefa Koleśnickiego


11 maja 2023 roku w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów, głównej siedzibie Muzeum Niepodległości uhonorowano odznaczeniem honorowym “Zasłużeni dla Mazowsza” Panią Wandę Traczyk – Stawską oraz płk. Józefa Koleśnickiego. Wanda Traczyk-Stawska, żołnierka Armii Krajowej i uczestniczka powstania warszawskiego, oraz płk Józef Koleśnicki prezes Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, decyzją sejmiku mazowieckiego otrzymali Odznakę Honorową „Zasłużeni dla Mazowsza” z rąk marszałka Adama Struzika oraz przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ludwika Rakowskiego.

Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Mazowsza” to wyróżnienie przyznawane za szczególne zasługi dla rozwoju w takich dziedzinach jak np. kultura, nauka, edukacja, służba społeczna, ekologia, służba zdrowia czy gospodarka. O przyznaniu odznaczenia decydują radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Dzisiejsi nagrodzeni są świadkami wydarzeń, które my znamy jedynie z podręczników do historii. To, co robią na co dzień, by nie zapomniano o naszej historii i bohaterach, jest godne podziwu. – mówił marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

Wydarzenie otworzyła i prowadziła dr Beata Michalec, zastępca dyrektora ds. programowych Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Wanda Traczyk-Stawska – ps. Pączek i Atma, urodziła się w Warszawie w 1927 r. Walczyła w podziemiu niepodległościowym w czasie li wojny światowej, była żołnierzem Armii Krajowej, uczestniczyła w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie działała w Społecznym Komitecie ds. Cmentarza Powstańców Warszawy. Została odznaczona Krzyżem Walecznych i Krzyżem Zasługi na Wstędze Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. Od 2017 r. jest Honorową Obywatelką Miasta Stołecznego Warszawy, w 2021 r. zdobyła tytuł Warszawianki Roku, a w 2022 r. została laureatką Specjalnego Medalu Wolności Słowa.

płk Józef Koleśnicki – Urodził się w 1922 r. w Tiutkowie na Kresach Wschodnich. Brał udział w walkach o Wał Pomorski, Kołobrzeg, forsowanie Odry, Kanału Hohenzollernów i zdobywanie Berlina. Po wojnie służył w Wojsku Polskim. Jest działaczem kombatanckim z ponad 60-letnim stażem pracy społecznej oraz członek Zarządu Głównego i prezes Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Od grudnia 2009 r. do sierpnia 2017 r. pełnił funkcję przewodniczącego Mazowieckiej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, organu doradczego Marszałka Województwa Mazowieckiego.11 maja 2023 roku, godzina 14.00
Muzeum Niepodległości
Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów
al. Solidarności 62
00-240 Warszawa


Marszałek województwa mazowieckiego – Adam Struzik, przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ludwika Rakowskiego
Wanda Traczyk-Stawska, płk. Józef Koleśnicki

_________________________________________________________________________________________________________

dr Beata Michalec, zastępca ds. programowych dyrektora MN

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_