WYDARZENIE: Noc Muzeów – darmowy bilet “Z powrotem” pociągami Kolei Mazowieckich


Informujemy, że w związku z Nocą Muzeów uczestnikom Wydarzenia, we wszystkich pociągach uruchamianych przez KM, przysługiwać będą nieodpłatne przejazdy „z powrotem” w terminie od 13 maja 2023 r. od godz. 19.00 do 14 maja 2023 r. do godz. 01.00.

Nieodpłatny przejazd „z powrotem” możliwy będzie na podstawie kuponu pobranego ze strony www.mazowieckie.com.pl i biletu na przejazd „tam”.

Podróżny, który rozpocznie przejazd „z powrotem” w dniu 14 maja 2023 r. przed godziną 1.00, na podstawie biletu na przejazd „tam” i pobranego kuponu, będzie mógł dojechać do stacji przeznaczenia po upływie tej godziny pod warunkiem, że odbywa przejazd bez przerwy. Za przerwę w podróży nie uważa się przesiadania do najbliższego pociągu jadącego w kierunku stacji przeznaczenia, jeśli pociąg, którym rozpoczęto podróż nie dojeżdża do tej stacji.Poniżej zamieszczamy kupon, który umożliwia darmowy powrót z Nocy Muzeów w terminie od 13 maja 2023 r. od godziny 19.00 do 14 maja 2023 roku do godziny 1.00. Kupon jest ważny z biletem na przejazd “tam”.