WYDARZENIE: Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady


14 czerwca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Święto uchwalone przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 8 czerwca 2006 r., w 66. rocznicę przybycia pierwszego masowego transportu, 728 więźniów z Tarnowa, do KL Auschwitz.


Uroczyste obchody tego dnia zainicjujemy w środę 14 czerwca 2023 r. o g. 12.00 na dziedzińcu Muzeum Więzienia Pawiak (ul. Dzielna 24/26), oddając hołd ofiarom, składając kwiaty i zapalając znicze pod Pomnikiem Drzewa Pawiackiego. Druga część obchodów rozpocznie się o godz. 14.00 przed Pomnikiem – Mauzoleum Ofiar Obozów Koncentracyjnych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.


Do uczczenia Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady zapraszają organizatorzy uroczystości: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych (PZBWPHWiOK) oraz Muzeum Więzienia Pawiak – oddział Muzeum Niepodległości.


Plan uroczystości:


CZĘŚĆ I – MUZEUM WIĘZIENIA PAWIAK
12.00 Przemówienia okolicznościowe, uczczenie Pamięci oraz złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod Pomnikiem Drzewa Pawiackiego


CZĘŚĆ II – CMENTARZ WOJSKOWY NA POWĄZKACH
14.00 Przemówienia okolicznościowe, uroczyste złożenie kwiatów na cmentarzu wojskowym na Powązkach

14 czerwca 2023, godzina 12.00
Muzeum Więzienia Pawiak
Oddział Muzeum Niepodległości
ul. Dzielna 24/26
01-163 Warszawa