WYDARZENIE: Mazowiecki Wędrowny Instytut Europejski im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego


Zapraszamy na spotkanie w ramach „Mazowieckiego Wędrownego Instytutu Europejskiego im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego”, które odbędzie się 30 marca o godz. 12.00 Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Wydarzenie organizowane jest przez Muzeum Niepodległości w Warszawie, Fundację My Obywatele UE , Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Urząd Gminy w Opinogórze Górnej.

Mazowiecki Wędrowny Instytut Europejski to inicjatywa Samorządu Województwa Mazowieckiego, która zapoczątkowana została podczas podsumowania roku Jastrzębowskiego na Mazowszu.

Spotkanie będzie składało się z dwóch części. W pierwszej części odbędzie się panel na temat zasady jedności w Unii Europejskiej oraz znaczenia funduszy europejskich dla lokalnej społeczności, a w drugiej inscenizacja historyczna – odczyt Konstytucji dla Europy autorstwa W. B. Jastrzębowskiego w wykonaniu Olgierda Łukaszewicza, Stanisława Biczyski oraz Moniki Goździk.

30 czerwca 2023, godzina 12.00
Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
ul. Zygmunta Krasińskiego 9,
06-406 Opinogóra Górna