WYDARZENIE: Konferencja naukowa poświęconą działalności drugiego rządu Wincentego Witosa 28 maja – 14 grudnia 1923 r.


Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa na wyjątkowe wydarzenie naukowe, jakim jest “Konferencja poświęcona działalności drugiego rządu Wincentego Witosa 28 maja – 14 grudnia 1923 r.”, organizowana przez Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.

Serdecznie zachęcamy do udziału w tym niezwykłym spotkaniu, które odbędzie się 20 kwietnia 2023 r. o godzinie 10.00 w Sali multimedialnej siedziby głównej Muzeum Niepodległości.

W czasie konferencji, otwartej przez dyrektorów Muzeum Niepodległości – dr Tadeusza Skoczka oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego – dr. Janusza Gmitruka, będzie można wysłuchać interesujących referatów oraz uczestniczyć w dyskusjach na temat znaczenia działalności rządu Wincentego Witosa.

Dodatkowo, w ramach wydarzenia, będziecie mieli Państwo okazję zobaczyć wernisaż wystawy biograficznej poświęconej Wincentemu Witosowi.

Jesteśmy przekonani, że Konferencja ta będzie nie tylko ciekawym doświadczeniem naukowym, ale również okazją do miłego spędzenia czasu w gronie pasjonatów historii Polski. Zapraszamy serdecznie!

Poniżej publikujemy listę referatów, które zostaną wygłoszone podczas konferencji:

dr Janusz Gmitruk (MHPRL) – Rola dziejowa Wincentego Witosa
dr Mateusz Ratyński (MHPRL) – Polityczne uwarunkowania powstania, działalności i upadku rządu
dr hab. Ewelina Podgajna (UMCS) – Polityka gospodarcza drugiego gabinetu Wincentego Witosa
prof. dr hab. Romuald Turkowski (UW, MHPRL) – Ruch młodowiejski wobec wydarzeń 1923 roku
dr hab. Arkadiusz Indraszczyk (UPH, MHPRL) – Możliwości zacieśnienia współpracy Polski z Czechosłowacją
mgr Piotr Maroński (MN) – Stanisław Maria Jan Teofi l hrabia Szeptycki – kierownik (minister) Ministerstwa Spraw Wojskowych (13 czerwca – 14 grudnia 1923) w drugim rządzie Wincentego Witosa.
dr Agnieszka Zięba-Dąbrowska (MHPRL) – Przesłania Wincentego Witosa
dr Mirosława Bednarzak-Libera (MHPRL) – Wincenty Witos – trzykrotny premier II Rzeczypospolitej Polskiej w zbiorach Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie
mgr Anna Przybylska (ZHRL) – Wincenty Witos w zbiorach Zakładu Historii Ruchu Ludowego
mgr Bartłomiej Sokołowski (MN) – Wizerunek Wincentego Witosa przedstawiony w wybranych źródłach ikonografi cznych i drukowanych

20 kwietnia 2023 r. o godzinie 10.00
Sala Multimedialna
Muzeum Niepodległości
Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów
al. Solidarności 62
00-240 Warszawa


Posiedzenie drugiego rządu Wincentego Witosa, Warszawa 1923 r.,
fotografia ze zbiorów MHPRL, sygn. MHPRL/W-2760