WYDARZENIE: Koncert “Witaj majowa jutrzenko”


Serdecznie zapraszamy na koncert Towarzystwa Śpiewaczego “Harfa”, który odbędzie się 14 maja 2023 roku w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Radzyminie. Koncertowi towarzyszy nasza wystawa pt. “Generał Haller i jego żołnierze”.Towarzystwo zostało założone w 1906 roku przez grono uczniów, studentów i rzemieślników warszawskich. Dyrygen- tem tej grupy śpiewaków został Wacław Lachman, absolwent Konserwatorium Warszawskiego w klasie Zygmunta No- skowskiego. Dnia, 7 stycznia 1907 chór przyjął nazwę, godło i hasło śpiewacze.


Do chwili wybuchu pierwszej wojny światowej chór wystąpił w ponad 100 koncertach w których współwykonawcami byli najwybitniejsi polscy śpiewacy, muzycy i aktorzy. W 1911 roku, pomimo zakazu władz carskich, uczestniczył w I Wszechsłowiańskim Zlocie Śpiewaczym w Pradze gdzie zdobył dyplom i nagrodę.


Po zakończeniu wojny chór szybko odzyskał wysoki poziom artystyczny. Uczestniczył w konkursach zagranicznych uzyskując pierwsze nagrody w Amsterdamie i Haarlem. W 1927 roku zdobył pierwszą nagrodę na kon – kursie ogólnopolskim, a w 1937 powtórzył ten sukces zdobywając nagrodę „Dla najlepszego chóru polskiego” ufundo- waną przez Prezydenta RP Ignacego Mościckiego.


W tragicznych latach II wojny światowej Harfa nie zaprzestała działalności. Chór rozwiązany przez władze okupacyjne odbywał regularne próby w podziemiach Kościoła Św. Zbawiciela i występował 300-krotnie w kościołach i szkołach. Ostatni występ w czasie wojny miał miejsce w szpitalu powstańczym 3 września 1944 roku. Po wyzwoleniu Warszawy już w marcu 1945 roku Harfa zaśpiewała przed mikrofonami prowizorycznego studia Polskiego Radia. Od tego dnia rozpoczął się też stały, normalny tok pracy artystycznej.


`W 1958 roku batutę dyrygenta przejął prof. Jerzy Kołaczkowski, przed wojną dyrygent chóru Echo-Macierz we Lwowie, założyciel Chóru Wojska Polskiego w Wielkiej Brytanii, kierownik zespołów chóralnych i orkiestr Polskiego Ra- dia.
Chór Męski Harfa, który po śmierci Wacława Lachmana przyjął jego imię – utrzymuje wysoki poziom artystyczny. Dowodem tego są nagrody na międzynarodowych konkursach w Anglii (dwukrotnie II nagroda), II i III nagroda na konkursach we Włoszech (Gorizzia), oraz konkursach ogólnopolskich w Międzyzdrojach i Pabianicach (I nagrody) oraz Hajnówce (II nagroda). Najnowsze sukcesy to II nagroda na Konkursie Pieśni Patriotycznej w Warszawie (XI 2015) oraz I miejsce w kategorii chórów o głosach jednorodnych i Srebrny Dy- plom na I Festiwalu CANTAT viWAT (IV 2016).WXV Wrześniowych. Spotkaniach z Pieśnią Chóralną w Sochaczewie II miejsce. W 2016 r. obchodził 110 rocznicę nieprzerwanej działalności.

Repertuar koncertu:

Mazurek Trzeciego Maja anonim, sł. Rajnold Suchodolski
Hymn Szkoły Rycerskiej acapella anonim, sł. Ignacy Krasicki
Pieśń Dziękczynna na Ustawę Trzeciego Maja anonim, sł. Franciszek Karpiński
Pieśń Uroczysta
Franciszek Lessel. sł. anonim
Polonez Kościuszki anonim, sł. Rajnold Suchodolski
Śpiew włościan krakowskich słowa i melodia ludowa
Krakowiak Kościuszki anonim z 1792 r.
Śpiew ochotników anonim
Marsz Księcia Józefa Poniatowskiego anonim
Mazurek Dąbrowskiego anonim, sł. Józef Wybicki

14 maja 2023 roku, godzina 13.00
Sanktuarium Św. Jana Pawła II w Radzyminie