WYDARZENIE: Dziedzictwo i Rozwój – Stała Konferencja Muzeów i Samorządu Terytorialnego


Zapraszamy serdecznie do udziału w kolejnym wydarzeniu z cyklu “Dziedzictwo i Rozwój – Stała Konferencja Muzeów i Samorządu Terytorialnego”, które odbędzie się 21 kwietnia 2023 roku. Wydarzenie organizowane jest przez Związek Powiatów Polskich, przy współpracy z Muzeum Niepodległości oraz Kolegium Wigierskim.

Podczas konferencji zostaną poruszone interesujące tematy, takie jak wyzwania i perspektywy współczesnych muzeów i instytucji kultury, ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego, a także rola dziedzictwa w kreowaniu tożsamości lokalnej i regionu.

Wydarzenie to będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i poglądów na temat działań w zakresie ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego. Zaproszeni goście to przedstawiciele samorządów, instytucji kultury, muzeów oraz eksperci z różnych dziedzin.

Muzeum Niepodległości w Warszawie gwarantuje nie tylko merytoryczną wartość konferencji, ale także profesjonalną organizację oraz przyjazną atmosferę.


Podczas spotkania podniesiona zostanie następująca tematyka:


• Muzeum samorządu powiatowego – ograniczenia rozwoju. Doświadczenia Muzeum Kresów w Lubaczowie – Piotr Zubowski, Dyrektor Muzeum Kresów;


• Muzeum w przestrzeni dziedzictwa powiatu. Jak koncepcję programową „muzeum w przestrzeni” zastosować do rozwoju muzeum samorządu powiatowego – Waldemar Rataj i Michał Kępski, Fundacja Kolegium Wigierskie;


• Wstępna koncepcja funkcjonowania przy Związku Powiatów Polskich komisji „Dziedzictwo i Rozwój” – Rudolf Borusiewicz, Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu i udostępnienia informacji o konferencji w swoich kręgach zawodowych.

21 kwietnia 2023 roku, godzina 00.00
Muzeum Niepodległości
Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów
al. Solidarności 62
00-240 Warszawa