WYDARZENIE: “Dwa spojrzenia, jeden Prezydent. Rzecz o Stefanie Starzyńskim” Spotkanie autorskie z Grzegorzem Piątkiem i Beatą Michalec


Serdecznie zapraszamy na spotkanie autorskie Grzegorza Piątka i Beaty Michalec, które odbędzie się 18 stycznia 2023 roku o godzinie 18.00 w siedzibie głównej Muzeum Niepodległości w Warszawie. Spotkanie odbędzie się pod tytułem “Dwa spojrzenia, jeden Prezydent. Rzecz o Stefanie Starzyńskim. W wydarzeniu uczestniczyć będą autorzy dwóch wyjątkowych publikacji o Stefanie Starzyńskim, Beata Michalec oraz Grzegorz Piątek.

Dyskusję będzie moderował dr hab. Mikołaj Madurowicz.

Serdecznie zapraszamy!

Grzegorz Piątek (urodzony w 1980 roku w Warszawie) – z wykształcenia architekt. Pisarz i publicysta, krytyk i znawca historii Warszawy. Opublikował biografię legendarnego prezydenta stolicy „Sanator. Kariera Stefana Starzyńskiego” (WAB, 2016), Od kilkunastu lat pisze o architekturze oraz miastach (m.in. „Architektura-Murator”, „Esquire”, „Gazeta Stołeczna”, „Gazeta Wyborcza”, „Vogue Polska”). Pisze, wykłada, opowiada i oprowadza. Był kuratorem wielu wystaw. Jego książki „Sanator Kariera Stefana Starzyńskiego” (2016 r.) i „Najlepsze miasto świata. Warszawa w odbudowie 1944–1949” (2020 r.) zostały uhonorowane Nagrodą Literacką m.st. Warszawy.

(Zdjęcia autora pochodzi ze strony Wydawnictwa Filtry)

Dr Beata Michalec − zastępca dyrektora ds. programowych Muzeum Niepodległości w Warszawie; adiunkt w Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Instytut Historii; radna Miasta Stołecznego Warszawy kadencji 2018−2023. Autorka wielu artykułów z zakresu varsavianistyki oraz książek: Tekla z Bądarzewskich Baranowska. Autorka nieśmiertelnej „La prière d’une vierge”. Miejsca. Czas i ludzie (2012); Tekla z Bądarzewskich Baranowska. Zapomniana kompozytorka z Mazowsza (2016), Stefan  Starzyński – gospodarz stolicy w latach 1934−1939 (2021); Ks. kanonik Jan Golędzinowski – duchowny, społecznik, radny Warszawy, więzień Pawiaka, Auschwitz i Dachau (2022). W latach 2013−2019 społeczny prezes Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Pomysłodawczyni certyfi katu „Varsavianistyczna szkoła” przyznawanego przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy od 2014 roku warszawskim placówkom oświatowym, realizującym edukację varsavianistyczną. Pomysłodawczyni reaktywowania plebiscytu „Warszawianka Roku”. Członkini: Rady Programowej TVP „Polonia”, Rady Programowej „Biuletynu Informacyjnego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej”, Społecznej Rady Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przy Prezydencie m.st. Warszawy w latach 2015−2020. Zastępca redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Niepodległość i Pamięć”.

Dr hab. Mikołaj Madurowicz – badacz miasta, geograf, varsavianista, genealog. Pracuje na Uniwersytecie Warszawskim m.in. w Centrum Badań nad Kulturą Warszawy. Przewodniczy Komisji Historycznej Towarzystwa Przyjaciół Warszawy oraz współtworzy zarząd Komisji Historii Geografii Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Jest redaktorem naczelnym kwartalnika „Prace i Studia Geograficzne”. Naukowo zajmuje się przestrzenią miejską oraz metodologią badań. Wydał trzy książki autorskie: „Sfera sacrum w przestrzeni miejskiej Warszawy”(2002),”Miejska przestrzeń tożsamości Warszawy”(wyd. 2007, 2008, 2017),”Ciągłość miasta. Prolegomena” (2017). Autor kilkudziesięciu artykułów z zakresu problematyki miejskiej, kulturowej, humanistyczno-kartograficznej.

Wydarzenie będzie transmitowane w serwisie Youtube.

Zdjęcie oraz nota biograficzna pochodzą ze strony Zespołu Centrum Badań nad Kulturą Warszawy Uniwersytetu Warszawskiego.18 stycznia 2023 roku, godzina 18.00
Muzeum Niepodległości
Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów
al. Solidarności 62
00-240 Warszawa