WYDARZENIE: Dni Pamięci Pawiaka


Serdecznie zapraszamy do udziału w Dniach Pamięci Pawiaka, które odbędą się w terminie 5-8 października 2022 roku.
Dni Pamięci Pawiaka to cykliczna impreza, która odbywa się zawsze na początku października. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, prosimy jedynie osoby, w szczególności grupy młodzieży szkolnej, zainteresowane udziałem o wcześniejszą rezerwację na konkretną godzinę pod nr telefonu:

22 831-92-89 (biuro Muzeum Więzienia Pawiak)

Zadanie DNI PAMIĘCI PAWIAKA 2022 jest współfinansowane przez
m.st. Warszawa oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego.

PROGRAM DNI PAMIĘCI PAWIAKA:

 5 X 2022 r. (środa)

Godz. 9.00 – Muzeum Więzienia Pawiak (ul. Dzielna 24/26)

 • „Piszę, bo wydaje mi się że widzę”. Napisy na ścianach więzienia śledczego Gestapo w alei Szucha 25 w Warszawie. Prezentacja dokumentów z Archiwum Akt Nowych – wykład Magdaleny Hartwig (Archiwum Akt Nowych)

 • Program historyczno-artystyczny: Więc zatrzymaj się i patrz – z wykorzystaniem relacji byłych więźniów Pawiaka i wierszy Tadeusza Gajcego, reżyseria Maria Reif

 • Otwarcie wystawy planszowej poświęconej Dniom Pamięci Pawiaka

Godz. 11.00 – Muzeum Więzienia Pawiak (ul. Dzielna 24/26)

 • Harcerki Szarych Szeregów, uczestniczki małego sabotażu, więźniarki Pawiaka – na wybranych przykładach – wykład Juliana Borkowskiego (Muzeum Warszawy)

 • Program historyczno-artystyczny: Więc zatrzymaj się i patrz – z wykorzystaniem relacji byłych więźniów Pawiaka i wierszy Tadeusza Gajcego, reżyseria Maria Reif

 • Zwiedzanie Muzeum Więzienia Pawiak

6 X 2022 r. (czwartek)

Godz. 9.00 – Muzeum Więzienia Pawiak (ul. Dzielna 24/26)

 • Program historyczno-artystyczny: Więc zatrzymaj się i patrz – z wykorzystaniem relacji byłych więźniów Pawiaka i wierszy Tadeusza Gajcego, reżyseria Maria Reif

 • Zwiedzanie Muzeum Więzienia Pawiak

Godz. 11.00 – Muzeum Więzienia Pawiak (ul. Dzielna 24/26)

 • Niemiecka eksterminacja polskiego duchowieństwa katolickiego, w tym więźniów Pawiaka, w KL Soldau – wykład Andrzeja Ruteckiego (Stowarzyszenie Odnowy Chrześcijańskiej „Pamięć i Tożsamość”)

 • Program historyczno-artystyczny: Więc zatrzymaj się i patrz – z wykorzystaniem relacji byłych więźniów Pawiaka i wierszy Tadeusza Gajcego, reżyseria Maria Reif

 • Otwarcie wystawy planszowej pt. „Martyrologium polskiego duchowieństwa katolickiego pod niemiecka okupacją 1939-1945”

Godz. 10.00; 11.00 i 12.00 – Mauzoleum Walki i Męczeństwa (al. Szucha 25)

 •  „Lepiej zginąć, niż zdradzić sprawę – cykl trzech prezentacji historyczno-edukacyjnych. Program przygotowany wspólnie z rekonstruktorami ze Stowarzyszenia Pasjonatów Historii Warszawy 1939–1945 i Ministerstwem Edukacji i Nauki, pokazujący okupacyjną historię niemieckiej dzielnicy oraz dzieje katowni gestapo w al. Szucha 25 przy pomocy oryginalnych rekwizytów: mundurów, motocykli, samochodów, zasieków z drutu kolczastego, budki wartowniczej.

Godz. 18.30 – Kościół Najświętszego Zbawiciela (ul. Marszałkowska 37)

 • Msza święta w intencji ofiar więzienia Pawiak i katowni gestapo w al. Szucha 25

7 X 2022 r. (piątek)

Godz. 9.00 – Muzeum Więzienia Pawiak (ul. Dzielna 24/26)

 • Batalion „Pięść” w Powstaniu Warszawskim – wykład Tomasza Karasińskiego (Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego)

 • Program historyczno-artystyczny: Więc zatrzymaj się i patrz – z wykorzystaniem relacji byłych więźniów Pawiaka i wierszy Tadeusza Gajcego, reżyseria Maria Reif

 • Zwiedzanie Muzeum Więzienia Pawiak

Godz. 11.00 – Muzeum Więzienia Pawiak (ul. Dzielna 24/26)

8 X 2022 r. (sobota)

Godz. 16.00 – Muzeum Więzienia Pawiak (ul. Dzielna 24/26)

WSPOMNIJMY… – w hołdzie więźniom Pawiaka – koncert w setną rocznicę urodzin Tadeusza Gajcego

5-8 października 2022 roku
Muzeum Więzienia Pawiak
Oddział Muzeum Niepodległości
ul. Dzielna 24/26
01-008 Warszawa