WYDARZENIE: Czas Witosa. Rząd Obrony Narodowej 1920 r.


25 maja 2023 roku Sąd Najwyższy po 90 latach uniewinnił Wincentego Witosa oraz dziewięciu dawnych demokratycznych liderów politycznych skazanych w tzw. procesie brzeskim. Rzeczpospolita Polska zmazała hańbę sądu brzeskiego i oddała cześć i należne miejsce bohaterom swojej historii. Doszliśmy do momentu uzyskania sprawiedliwości. Teraz jest czas zadośćuczynienia przez upamiętnienie postaci Wincentego Witosa i pozostałych niesłusznie skazanych.

Dlatego wydawnictwo Green Light Media Sp. z o.o. we współpracy z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego oraz Muzeum Niepodległości w Warszawie podjęło inicjatywę organizacji cyklu wydarzeń pt. „Czas Witosa”, będących swego rodzaju historyczną rehabilitacją trzykrotnego premiera Rzeczypospolitej Polskiej.

Chcemy pokazać postać Wincentego Witosa, jako trzykrotnego premiera niepodległej Rzeczypospolitej, która odrodziła się w 1918 roku, ale przede wszystkim chcemy wspomnieć jako tego premiera, którym został w 1920 r., w niesłychanie trudnej sytuacji. Dzięki jego niezwykle odpowiedzialnej postawie, udało się zatrzymać sowiecką nawałę. Warto zaznaczyć, że decydująca bitwa wojny polsko- rosyjskiej rozegrała się na terenach Mazowsza.

24 lipca 1920 r., został powołany Rząd Obrony Narodowej Wincentego Witosa, jeden z najdłużej sprawujących władzę gabinetów II RP. Historycy oceniają, że rząd ten ocalił Polskę od zagłady, którą gotowali jej bolszewicy.

Chcąc przypomnieć i uczcić to wydarzenie 18 lipca 2023 roku wydawnistwo Green Light Media Sp. z o.o. we współpracy z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego oraz Muzeum Niepodległości w Warszawie organizuje otwarcie wystawy, konferencję naukową i wydanie publikacji pt. „Czas Witosa. Rząd Obrony Narodowej 1920 r.”.

Uzyskaliśmy Patronat Honorowy Pana Marszałka Adama Struzika.
Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.