WYDARZENIE: 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego – prezentacja publikacji i wernisaż wystawy


Trwają obchody 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił rok 2023 Rokiem Powstania Styczniowego oraz Rokiem Aleksandra Sochaczewskiego. Na pamiątkę tamtych wydarzeń wydawnictwo Green Light Media i miesięcznik Zielony Sztandar wspólnie z Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie przygotowały wystawę okolicznościową pt. 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. „Pod Sztandarem z Orłem Białym 1863”. W środę 8 lutego 2023 roku o godz. 14.00 zapraszamy do Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej (oddział Muzeum Niepodległości) na wernisaż wystawy.

Ekspozycja przybliża najistotniejsze informacje o Powstaniu Styczniowym. Eksponuje publikacje książkowe naszych muzeów związane z powstaniem. Prezentuje dziedzictwo w malarstwie tego największego zrywu narodowowyzwoleńczego skierowanego przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Przybliża symbolikę i artefakty związane z powstaniem. Wskazuje na udział w nim warstwy chłopskiej oraz, co istotne, pokazuje wpływ Powstania Styczniowego na umocnienie polskiej świadomości narodowej i wpływ na dążenia niepodległościowe następnych pokoleń Polaków. Wystawa potrwa do 9.03.2023.

Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

8 lutego 2023 roku, godz. 14.00
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
Oddział Muzeum Niepodległości
ul. Skazańców 25
01-532 Warszawa