Wernisaż wystawy “Pejzaż Polski 2022”


We wtorek 11 października 2022 roku o godzinie 12.00 w Galerii Brama Bielańska odbył się wernisaż wystawy “Pejzaż Polski 2022” współorganizowanej wraz z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.

Zgromadzonych gości powitała kurator galerii Natalia Roszkowska, a następnie przekazała głos kuratorowi wystawy Maciejowi Jakubowskiemu, który opowiedział o założeniach wystawy.

Następnie głos zabrał Tomasz Jagodziński, z-ca dyrektora d.s. administracyjnych i opowiedział o współpracy Muzeum Niepodległości i MHPRL. Kolejny mówcą był dr Janusz Gmitruk, dyrektor MHPRL, który podziękował Muzeum Niepodległości za pomoc w zorganizowaniu wystawy oraz opowiedział o idei plenerów organizowanych przez Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne. O zabranie głosu przez Dyrektora Gmitruka został poproszony też kurator pleneru Maciej Milewski. Jego wypowiedź także odnosiła się do organizacji pleneru.

Wystawa opowiada o pięknie krajobrazów różnych regionów Polski w różnych porach roku i będzie prezentowana do końca października 2022 roku.

Zapraszamy do zwiedzania!