Wernisaż wystawy: Gorzka chwała. Cieniom stycznia 1863 r.


Wernisaż wystawy “Gorzka chwała. Cieniom stycznia 1863 r.” w Muzeum Mazowieckim w Płocku 22 stycznia 2013 r. o godz. 13.00. 

Organizatorem wystawy jest Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku.

Wystawa prezentowana będzie w Muzeum Niepodległości od 18 maja 2013 r.

 

“Gorzka chwała. Cieniom Stycznia 1863 r.” – wystawa zorganizowana z okazji 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, głównie ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie i Muzeum Mazowieckiego w Płocku, ale także ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, Biblioteki Narodowej w Warszawie, Biblioteki Politechniki Warszawskiej, Archiwum Głównego Akt Dawnych, Archiwum Państwowego w Płocku, Archiwum Diecezjalnego w Płocku, TNP oraz zbiorów prywatnych.

 

Wystawa składać się będzie z trzech zasadniczych części, których tytuły brzmią:
1. Czas nadziei
2. Na śmiertelny bój
3. Pogrzebane marzenia

 

Część pierwsza omawia okres poprzedzający wybuch powstania, który był czasem rozbudzonych nadziei narodowych przejawiających się m.in. manifestacjami patriotycznymi, żałobą narodową czy biżuterią emblematyczną. Był to też czas formowania się dwóch najważniejszych ugrupowań politycznych – Białych i Czerwonych.

 

W drugiej części przedstawiona jest walka zbrojna toczona na terenie Królestwa Polskiego począwszy od nocy styczniowej aż do zmagań ostatnich oddziałów partyzanckich.

 

Trzecia, ostatnia część poświęcona jest represjom popowstaniowym, zsyłkom na Sybir, konfiskatom mienia, losom tysięcy Polaków, którzy poświęcili swe życie sprawie narodowej

 14920_10151229883479327_428879119_n69653_10151229884809327_434037795_n408473_10151229883249327_1628444347_n558440_10151229884669327_2086893598_n554474_10151229884779327_1030941897_n543954_10151229884989327_241480543_n428004_10151229884699327_1015080611_n424510_10151229883944327_368324855_n424165_10151229884094327_1238598038_n602998_10151229883989327_345030853_n