Uroczystość z okazji 82. rocznicy mianowania Prezydenta m.st. Warszawy – STEFANA STARZYŃSKIEGO na Komisarza Cywilnego przy Dowództwie Obrony Warszawy.


8 września bieżącego roku przypada 82. rocznica mianowania Prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego na Komisarza Cywilnego przy Dowództwie Obrony Warszawy przez gen. Waleriana Czumę Dowódcę Obrony Warszawy we wrześniu 1939 roku.


W odezwie skierowanej do mieszkańców stolicy Starzyński pisał:

 Obejmując władzę, podporządkowuje sobie wszystkie lokalne urzędy cywilne, których przedstawiciele zgłaszać się mają po instrukcje, oraz wzywam wszystkich obywateli stolicy, aby zgodnie z wezwaniami ogłoszonymi przez radio stanęli z powrotem na swoich posterunkach, a życie codzienne toczyło się  normalnie. Celem mej pracy jest zapewnić wojsku zaspokojenie wszelkich jego potrzeb i zabezpieczyć normalne funkcjonowanie życia codziennego ludności cywilnej. Policja Państwowa, a ze strony społeczeństwa Straż Obywatelska, zapewnią ludności ład i porządek.Uroczystości odbędą się 8 września 2021 roku o godzinie 17.00.
Symboliczny grób Prezydenta:
Aleja Zasłużonych,
rząd 1, miejsce 77, 78

Cmentarz Powązkowski (Stare Powązki)
ul. Powązkowska 1


(…) Aż przyszedł dzień, gdy na krótkiej fali Radiostacji warszawskiej
Zachrypły głos rzucił w eter:
Całe miasto się pali!
Giną dzieci i kobiety !!
Braknie amunicji do dział!!!

To prezydent Starzyński
Ostatnim krzykiem rozpaczy.
Ostatnim apelem do świata,
Żegnał ukochane miasto.
Żegnał… “Warszawę w kwiatach”. (…)

fragment pochodzi z wiersza “Warszawa!” R. Kiersnowskiego,
antologia “Duch wolny w pieśni. Poezja Pol­ski dzisiejszej”, 1942