Uroczystość odsłonięcia tablicy Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego na Pałacu StaszicaW rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego, 29 listopada 2022 r. zapraszamy przed Pomnik Mikołaja Kopernika w Warszawie, aby o godzinie 16:00 uroczyście celebrować fakt umieszczenia tablicy informującej o polskim projekcie Konstytucji dla Europy z 1831 roku.


Dzięki historii i wysiłkom wielu ludzi, możemy dziś być obywatelkami i obywatelami Unii Europejskiej. Ciesząc się z tego faktu, zapraszamy wszystkich podzielających naszą radość, a także troskę i odpowiedzialność za losy Unii Europejskiej, na uroczystość odsłonięcia tablicy ku czci polskiego wizjonera zjednoczonej pokojowej Europy – Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego. Napisał On tekst „Konstytucja dla Europy” w czasie wojny polsko-rosyjskiej w 1831 roku. Wiele zawartych w tym dziele myśli jest do dziś, a może szczególnie dziś, niezwykle aktualnych.

W najnowszym podręczniku akademickim „Prawo Unii Europejskiej”, przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk prof. Robert Grzeszczak umieścił akapit poświęcony konstytucji Jastrzębowskiego w rozdziale „Pochodzenie Unii Europejskiej”.

Senat Rzeczypospolitej w uchwale z czerwca 2020 roku rekomenduje dzieło Jastrzębowskiego i Jego postać jako patrona polskiej edukacji europejskiej. Także Rada Miasta Warszawy podjęła stosowną uchwałę, podobnie jak Sejmik Województwa Mazowieckiego.


3 listopada br. na Starych Powązkach czciliśmy pamięć Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego przy pięknie odrestaurowanym, z inicjatywy Marszałka Adama Struzika, Muzeum Niepodległości oraz Instytutu Pamięci Narodowej, grobowcu. Obecnie Polska Akademia Nauk oraz Towarzystwo Naukowe Warszawskie, na prośbę Fundacji My Obywatele Unii Europejskiej, której patronem jest Wojciech Bogumił Jastrzębowski, poświadczają umieszczeniem stosownej tablicy – fakt przedstawienia w Pałacu Staszica 1 maja 1831 roku tego niezwykłego, a niesłusznie zapomnianego dokumentu.