“Święto Wolności”


Zapraszamy na spotkanie

 

Święto Wolności

 

w programie:

 

Koncert Chopinowski Katarzyny Kraszewskiej Pragnienie wolności

oraz

 

TWORZENIE WARSZAWSKIEJ PRZESTRZENI URBANISTYCZNEJ

Transformacja ustrojowa w kontekście samorządu terytorialnego

Spotkanie z cyklu „Quo vadis Warszawo?”

Organizacja: Towarzystwo Przyjaciół Warszawy i Muzeum Niepodległości

 

Towarzystwo Przyjaciół Warszawy przez wiele lat prowadziło spotkania pt. „Forum dyskusyjne”.  Było to przedsięwzięcie cenne, pozwalające na wymianę opinii i poglądów na temat Warszawy. Nowy cykl „Quo vadis Warszawo?” jest w założeniu kontynuacją tych dyskusji – ale w nowej odsłonie. Tym razem współorganizatorem spotkań jest Muzeum Niepodległości. To partnerstwo tworzy zupełnie nową przestrzeń dla spotkań i rozmów o mieście i daje nadzieję na udział naukowców, samorządowców, członków organizacji pozarządowych i mieszkańców Warszawy.

 

Plan wystąpień:

  1. Ewolucja ustroju m. st. Warszawy od 1990 r. – dr hab. Lech Królikowski, honorowy prezes Towarzystwo Przyjaciół Warszawy.
  2. Edukacja obywatelska a rozwój miasta – gra interesów –  Adam Grzegrzółka, Centrum Komunikacji Społecznej.
  3. Kształtowanie przestrzeni miejskiej –  dr Krzysztof Domaradzki, Pracownia Urbanistyki Stosowanej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.
  4. Gospodarowanie gruntami miejskimi – Aleksandra Sheybal-Rostek, Towarzystwo Przyjaciół Warszawy.

 

Prowadzenie dyskusji oraz podsumowanie spotkania – Jolanta Dąbek, Muzeum Niepodległości w Warszawie.

 

4.06. (środa) godz. 17.00

Muzeum Niepodległości

al. Solidarności 62