Salon Dobrej Książki: “Moje wspomnienia z Litwy”


W końcu grudnia 2022 roku we współpracy dwóch wydawnictw: Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina (Warszawa) oraz Towarzystwa Wydawniczego Historia Iagellonica (Kraków) wydana została monografia źródłowa “Moje wspomnienia z Litwy”.Jest to zapis wspomnień Władysława Bichniewicza, polskiego ziemianina, właściciela majątku Poniemuniek (niedaleko Rakiszek), który po 1918 roku znalazł się w Republice Litewskiej. Bichniewcz był również prawnukiem najstarszej siostry Fryderyka Chopina – Ludwiki Jędrzejewiczowej. Jego wspomnienia dotyczą przede wszystkim jego gospodarowania w majątku Poniemuniek. Zawierają także opisy okupacji niemieckiej i bolszewickiej na Litwie w okresie 1915–1919. Nie mniej istotną część relacji zajmuje opis działalności polskich organizacji oraz stosunków polsko-litewskich w Republice Litewskiej, od jej powstania aż do 1939 r.Osobny, bardzo osobisty charakter, mają zapiski, w których Władysław Bichniewicz nakreślił sylwetki ówczesnych ziemian. Warto jeszcze dodać, iż w 1934 r. władze w Kownie przyznały Bichniewiczowi Order Wielkiego Księcia Giedymina – jedno z odznaczeń litewskich, za zasługi na polu spółdzielczości rolniczej.

W środę 15 marca zapraszamy do Muzeum Niepodległości na spotkanie w ramach Salonu Dobrej Książki im. Tadeusza Górnego w czasie którego publikację “Moje wspomnienia z Litwy” zaprezentują:


dr Michał Ceglarek – redaktor naukowy opracowania
dr hab. Tomasz Kargol – prof. UJ, Instytut Historii UJ
dr Marcin Schirmer – prezes Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego
dr Tadeusz Skoczek – dyrektor Muzeum Niepodległości

15 marca 2023 roku, godzina 13.00
Muzeum Niepodległości
Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów
al. Solidarności 62
00-240 Warszawa