SALON DOBREJ KSIĄŻKI: Konopnicka – raz jeszcze


Czytana przez wszystkich, zarówno zwolenników, jak i przeciwników – Maria Konopnicka ma szansę jeszcze raz zagościć w czytelniczej świadomości odbiorców.

Zapraszamy do Muzeum Niepodległości na spotkanie promocyjne i panel w ramach cyklu „Salon Dobrej Książki im. Tadeusza Górnego” wokół publikacji Wydawnictwa Narodowego Centrum Kultury “Konopnicka – raz jeszcze” pod redakcją prof. Marii Jolanty Olszewskiej.

W 2022 roku Maria Konopnicka została uhonorowana przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej patronką roku. W uchwale wskazano różnorodność jej twórczości, a także działalność społeczną: “Zasłynęła prozą i utworami skierowanymi do dzieci. W 1908 roku opublikowała Rotę – wiersz, który był jej protestem przeciw polityce germanizacji w zaborze pruskim. Za pomocą utworów protestowała przeciwko ustrojowi oraz niesprawiedliwości społecznej. Uczestniczyła w proteście przeciwko prześladowaniu dzieci polskich we Wrześni, akcji potępiającej represje władz pruskich. Walczyła o prawa kobiet, o pomoc dla więźniów politycznych i kryminalnych”.

Tom poświęcony Marii Konopnickiej w 180. rocznicę jej urodzin gromadzi artykuły i eseje badaczy zajmujących się jej twórczością. Zaprezentowane spektrum interpretacji wybranych dzieł, ich recepcji i edycji, odpowiada wielości zainteresowań kulturowych i społecznych autorki.

Daje się ona bliżej poznać nie tylko jako wrażliwa poetka i pisarka utworów dla dorosłych i dzieci, lecz także jako m.in. krytyczka, redaktorka i tłumaczka z kilku języków obcych. Wieloletnia podróżniczka po Europie okazuje się wnikliwą obserwatorką krajobrazów, mieszkańców i kultury odwiedzanych miejsc, czemu daje wyraz w powstających na bieżąco literackich impresjach, reportażach i korespondencji.

O wszystkich aspektach twórczości Marii Konopnickiej porozmawiamy w Muzeum Niepodległości 10 lutego o godzinie 17. Spotkanie poprowadzi Piotr Maroński.

W rozmowie wezmą udział:

Prof. Maria Jolanta Olszewska
Historyk i historyk literatury, profesor Uniwersytetu Warszawskiego w Instytucie Literatury Polskiej, w Zakładzie Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX wieku. Członek Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego i Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Główne zainteresowania naukowo-badawcze: dzieje dramatu i teatru w drugiej połowie XIX wieku i pierwszej połowie XX wieku; historia i antropologia literatury; genologia, szczególnie pogranicze literatury i gatunków użytkowych.

dr hab. Monika Rudaś-Grodzka

Historyczka idei, wykładowczyni, badaczka literatury polskiego romantyzmu, od 2016 roku profesor nadzwyczajny w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, członkini Pracowni Literatury Romantyzmu. Absolwentka historii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Stopień doktorski uzyskała na podstawie rozprawy napisanej pod kierunkiem prof. Marii Janion. Od 2013 roku kieruje grantem “Archiwum kobiet: piszące”, realizowanym w ramach NPRH. Jest pomysłodawczynią i redaktorką naczelną serii wydawniczej “Lupa Obscura” oraz serii edycji dokumentów osobistych “Archiwum Kobiet” w IBL PAN.

dr hab. Karol Samsel

Poeta, prozaik, krytyk literacki, filozof, doktor habilitowany nauk humanistycznych, doktor filozofii. Zastępca dyrektora w Międzydziedzinowej Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, adiunkt w Zakładzie Literatury Romantyzmu i kierownik Pracowni Historii Dramatu 1864-1939 przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW, członek Polskiego Towarzystwa Conradowskiego. Autor i redaktor monografii norwidologicznych.

dr Agnieszka Skórzewska-Skowron

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii literatury oraz doktor nauk teologicznych w zakresie teologii dogmatycznej. Sekretarz Pracowni Historii Dramatu 1894-1939 przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW. Autorka licznych artykułów dotyczących literatury przełomu XIX i XX wieku oraz artykułów teologiczno-teatrologicznych, współredaktorka wydania krytycznego “Dramatów zebranych” Kazimierza Przerwy-Tetmajera oraz dwóch tomów monograficznych dotyczących dramatu. Popularyzatorka klasyki literatury polskiej.

Organizatorzy:

Narodowe Centrum Kultury

Muzeum Niepodległości

10 lutego 2023 (piątek), godz. 17:00

Muzeum Niepodległości

Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów

al. Solidarności 62

00-240 Warszawa