Salon Dobrej Książki im. T. Górnego


Piąte spotkanie z cyklu


SALON DOBREJ KSIĄŻKI

im. Tadeusza Górnego


poświęcone będzie publikacji


Źródła i dokumenty do dziejów legionistów węgierskich służących w Legionach Polskich w latach 1914−1918

autorstwa Endre László Vargi


Wprowadzenie: Paweł Bezak


Tom zawiera materiały źródłowe z lat 1914–1918, dotyczące służby węgierskich ochotników w Legionach Polskich. Stanowili oni największą grupę cudzoziemców w tej formacji. Kwerenda przeprowadzona przez autora w wielu archiwach i bibliotekach w Polsce i na Węgrzech – zaowocowała przetłumaczeniem kilkuset pism, będących świadectwem braterstwa i przyjaźni polsko-węgierskiej, a także zapisem zwykłej żołnierskiej codzienności (rozkazy, wykazy, meldunki, korespondencja dyplomatyczna). Celem było upamiętnienie męstwa, ofiarności, waleczności i poświęcenia legionistów, wśród nich młodych Węgrów.

Publikacja ukazała się w roku 2018 nakładem Muzeum Niepodległości w Warszawie – jako piąty tom biblioteki kwartalnika „Niepodległość i Pamięć, pod redakcją dr. Tadeusza Skoczka.


Endre László Varga

Węgier urodzony w 1952 roku, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, historyk wojskowości i właściciel winnicy. Wykładowca uniwersytecki. Udekorowany wysokimi odznaczeniami węgierskimi i polskimi.


Czwartek 7 lutego 2019 o g. 12.00

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

ul. Skazańców 25

(wjazd od strony Wisłostrady)


SALON DOBREJ KSIĄŻKI im. Tadeusza Górnego to cykliczne kameralne spotkania promujące publikacje książkowe i ich autorów. Dyskusje pod tym hasłem odbywają się w wybrane czwartki w urokliwej „Kawiarence warszawskiej” będącej częścią wystawy stałej Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej (oddziału Muzeum Niepodległości).


HONOROWY PATRONAT:

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Adam Struzik

Stowarzyszenie Muzealników Polskich