Salon Dobrej Książki


Zapraszamy na ósme spotkanie z cyklu

SALON DOBREJ KSIĄŻKI im. Tadeusza Górnego,


7 marca 2019 o g. 12.00,
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
ul. Skazańców 25

Poświęcone będzie publikacji
Piotra EberhardtaGranice polityczne Polski i jej sąsiadów w XX wieku (wybrane zagadnienia).

Piotr Eberhardt – polski geograf i geopolityk, profesor Polskiej Akademii Nauk, autor studiów z dziedziny geografii politycznej, geopolityki i demografii oraz geografii ludności, w tym problematyki narodowościowej Europy Środkowej i Wschodniej w XX wieku. Członek Rady Naukowej i honorowy prezes Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego.


Od 1960 niezmiennie związany z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, gdzie w 1968 uzyskał doktorat, zaś w 1976 habilitację. Tytuł profesora z zakresu nauk o Ziemi uzyskał w 1993. Od 1983 wykładał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.


Do kogo Piotr Eberhardt adresuje swoją książkę poświęconą granicom państwowym Polski? Czy tylko dla historyków, którzy w przyszłości będą opowiadać kosmopolitycznemu społeczeństwu o dawnych epokach, kiedy ludzie podzieleni byli na państwa i rywalizowali między sobą na wszystkie możliwe sposoby? Nie wydaje się, aby Profesor przyjął taką wizję za właściwą. Poszczególne rozdziały książki nie stanowią też opracowań czysto historycznych, a większość z nich była już publikowana w czasopismach naukowych, głównie geograficznych. Ponieważ dotyczą one m.in. geograficznych uwarunkowań kształtowania decyzji politycznych, do których należy też ustalania przebiegu granic, pod względem treści są to prace par excellence geopolityczne. I tak jak inne opracowania geopolityczne, książka Piotra Eberhardta być może w przyszłości przyda się historykom, ale jej podstawowym celem jest wpływanie na świadomość współczesnego społeczeństwa i kształtowanie obecnej atmosfery intelektualnej, będącej ważnym elementem sytuacji geopolitycznej.