Salon Dobrej KsiążkiKolejne, siódme spotkanie z cyklu

SALON DOBREJ KSIĄŻKI im. Tadeusza Górnego,


28 lutego 2019 o g. 12.00,

poświęcone będzie publikacji

„Kalendarium II wojny światowej

pióra Janusza Gmitruka, Piotra Matusaka i Tadeusza Rawskiego


Wprowadzenie: Tadeusz Rawski


To książka wyjątkowa, bo po raz pierwszy podjęto trud ukazania całokształtu wydarzeń i faktów – pełnego obrazu działań militarnych i akcji ruchu oporu na wszystkich frontach wojny. Z inicjatywy Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego i Stowarzyszenia Historyków Wojskowości oraz dzięki doświadczeniom Wojskowego Instytutu Historycznego skompletowano zespół profesjonalnych historyków, którzy opierając się na dotychczasowym dorobku historiografii, postanowili zestawić istotne fakty z II wojny światowej, w pełni oddające charakter tego konfliktu. Twórcy publikacji śledzą dynamikę zjawisk, lecz także ukazują okropności wojny. Nie pominięto w „Kalendarium…” żadnego ważniejszego wydarzenia, bitwy czy potyczki, które miały znaczenie dla jej przebiegu. Autorzy publikacji nie stosowali żadnej cenzury w doborze faktów.


Książka ma szczególny charakter również dlatego, że ukazuje wojnę narodów z totalitaryzmem hitlerowskim, faszyzmem włoskim i militaryzmem japońskim. II wojna światowa objęła wszystkie kontynenty, była największym kataklizmem w naszych dziejach, uwydatniła jednak także na niespotykaną dotąd skalę postawy patriotyzmu, solidarności społecznej i męstwa zarówno żołnierzy, jak i ludności cywilnej. Po raz pierwszy do wykazu działań militarnych prowadzonych przez armie państw Osi i sprzymierzonych włączone zostały akcje europejskiego, w tym także polskiego ruchu oporu. Autorzy w sposób szczególny potraktowali powstanie warszawskie, oddając mu należne miejsce na kartach „Kalendarium…”.


Serdecznie zapraszamy.


SALON DOBREJ KSIĄŻKI im. Tadeusza Górnego:

Janusz Gmitruk, Piotr Matusak, Tadeusza Rawski,

„Kalendarium II wojny światowej”, Warszawa 2017

Czwartek 28 lutego 2019 o g. 12.00

Kawiarenka warszawska na wystawie stałej

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

ul. Skazańców 25