Regina Madej-Janiszek (1951–2018)


Regina Madej-Janiszek

(1951–2018)

 

W niedzielę 9 grudnia 2018 r. zmarła nasza koleżanka śp. Regina Madej-Janiszek, pracownik Muzeum Niepodległości w Warszawie. Od początku jego powstania w 1990 r. była specjalistką w dziedzinie zbiorów ikonograficznych i pocztówek. Autorka cyklu spotkań „Polskie groby i nekropolie na Obczyźnie”, współautorka, wraz z Anną Milewską-Młynik, cyklu „Przez tundrę, tajgę i stepy”. Wieloletni przewodnik warszawski. Osoba o duszy społecznika, członek Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami oraz Towarzystwa Rapperswilskiego. Z zamiłowania turystka i pielgrzym (odbyła pielgrzymkę do Santiago de Compostela). Działała w Lokalnej Organizacji Turystycznej „Skarbiec Mazowiecki” oraz w Konfraterni Świętego Apostoła Jakuba Starszego przy Katedrze Polowej w Warszawie. Działała także w ruchu związkowym, od 1980 roku była członkiem NSZZ „Solidarność”. W Muzeum Niepodległości pełniła różne funkcje, w latach 2010–2014 – przewodniczącej organizacji. Życzliwa, wrażliwa, gotowa pomagać innym. Taki jej obraz zachowamy w pamięci.

 

Żegnamy Cię, Reniu, z żalem.

Koleżanki i koledzy z muzeum