PUBLIKACJA: “Walery Eljasz-Radzikowski. Artysta i patriota” katalog wystawy


Walery Eljasz-Radzikowski. Artysta i patriota to katalog wystawy pod redakcją Beaty Michalec i Tadeusza Skoczka.

Wystawa prezentowana w oddziale Muzeum Niepodległości – Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, w Galerii Malarstwa Historycznego w dniach 18 stycznia – 18 kwietnia 2023 roku towarzyszy obchodom 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, które mają miejsce w naszej placówce muzealnej.

„Wystawa stanowi opowieść o tym, jak jeden ze świadków i piewców historii Powstania Styczniowego krzewił w Polakach patriotyzm oraz uczył ich historii za pomocą obrazów (…). Zgromadzone na tej niewielkiej wystawie prace to akwarele, grafiki i rysunki, a także książki. Artysta, który marzył, by być postrzeganym jako wielki polski malarz historyczny, przeszedł do historii bardziej jako rysownik i ilustrator oraz autor publikacji o treściach patriotycznych. Zdecydowaliśmy się więc przedstawić to, co jest najcenniejsze z bogatej, patriotycznej spuścizny Walerego Eljasza-Radzikowskiego i pokazuje jego znaczenie dla historii” – wyjaśnia kuratorka wystawy Małgorzata Karolina Piekarska.

Prezentowany katalog zawiera ilustracje większości prac Walerego Eljasza-Radzikowskiego, które znalazły się na wystawie. Pochodzą one ze zbiorów Muzeum Niepodległości oraz zostały uzyskane dzięki współpracy z innymi placówkami muzealnymi.

Zapraszamy do lektury.

Publikacja jest dostępna w formie elektronicznej w dziale naukowym – Publikacje.