Publikacja “Ostatnie szańce. Powstanie Listopadowe”


W księgarni Muzeum Niepodległości jest już do nabycia monografia naukowa Ostatnie szańce. Powstanie listopadowe. Jest to publikacja pokonferencyjna pod redakcją Beaty Michalec i Tadeusza Skoczka, będąca pokłosiem Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. Ostatnie szańce. Powstanie Listopadowe, która odbyła się 29 listopada 2021 roku w Muzeum Niepodległości w Warszawie. Konferencja była adresowana przede wszystkim do historyków, historyków wojskowości, historyków sztuki, badaczy literatury, archeologów i varsavianistów. Teksty prelegentów są znakomitym udokumentowaniem aktualnego stanu badań w dziedzinach: historii, historii sztuki, archeologii, a także literaturoznawstwa. W monografii zawarto teksty naukowe, a także popularno-naukowe. Ponadto publikacja umożliwia odbiorcom poszerzenie wiedzy na temat Powstania Listopadowego oraz zapoznanie się z aktualnymi badaniami naukowymi w tej tematyce. Książka została wydana w ramach projektu „Cztery powstania jedna Niepodległość”, który został sfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.