Prezentacja książki Jacka Szczepańskiego


Muzeum Niepodległości w Warszawie i Muzeum Historyczne w Legionowie

serdecznie zapraszają na prezentację książki dr. Jacka Szczepańskiego :

Landszturm w Generalnym Gubernatorstwie Warszawskim 1915-1918. 

Formacja głębokich rezerw autorstwa

W programie:

prezentacja archiwalnych zdjęć i dokumentów

dyskusja na temat: Aspekty militarne okupacji niemieckiej 1915-1918 w Warszawie i okolicach

 

Praca jest jedną z pierwszych monografii dotyczących niemieckich sił okupacyjnych na ziemiach polskich podczas I wojny światowej. Niniejsza publikacja omawia działalność Landszturmu na terenie Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, jego rolę w systemie okupacji i eksploatacji ziem polskich, miejsce w strukturach wojskowych okupowanych ziem oraz funkcje policyjno-rekwizycyjne. W osobnym rozdziałach opisano postawę członków Landszturmu wobec wydarzeń listopada 1918 roku, a także życie prywatne członków tej formacji.
Książka wydana jest na kredowym papierze, nie brakuje w niej zdjęć, map i tabel. Walorem pracy jest także aneks, w którym umieszczono fotografie różnych typów stempli formacyjnych batalionów Landszturmu.

26 czerwca 2013, godz. 17.00

Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów

al. Solidarności 62