PRELEKCJA EDUKACYJNA: „Życie kulturalne w warszawskim getcie”


Serdecznie zapraszamy do udziału prelekcji edukacyjnej prowadzonej przez Kingę Biedrzycką pt. „Życie kulturalne w warszawskim getcie”.

Prelekcja odbędzie się w czwartek 25 maja 2023 r. o godz. 10.00

Przygotowana dla młodzieży prelekcja edukacyjna została poświęcona życiu kulturalnemu w warszawskim getcie. Koncerty, przedstawienia, czy publikowane na powielaczu utwory literackie na chwile pozwalały zapomnieć mieszkańcom tej odizolowanej od reszty Warszawy dzielnicy o panującej grozie i terrorze wojennym.


25 maja 2023 roku, godzina 10.00
Muzeum Więzienia
 Pawiak
Oddział Muzeum Niepodległości
ul. Dzielna 24/26
00-162 Warszawa