Polskie osadnictwo na Syberii w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku – promocja książki


Zapraszamy na promocję książki
Sergiusza Leończyka


Polskie osadnictwo na Syberii w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku


22 lutego 2019
godz. 13.00

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
ul. Skazańców 25


Sergiusz Leończyk poznał wiele osad założonych przez polskich osadników w XIX i XX w. i przeprowadził kwerendy archiwalne i biblioteczne w Sankt Petersburgu, za Uralem oraz w polskich archiwach państwowych kilku miast wojewódzkich. Dzięki temu rozprawa przedstawia szeroką panoramę problemu. Panorama ta została ubogacona w wiele wątków istotnych dla sprawy: ewolucja osadnictwa włościańskiego w Rosji i Królestwie Polskim, kwestie narodowościowe i rusyfikacji chłopstwa polskiego, zagadnienia katolicyzmu w środowisku, z dominującym – wręcz agresywnym – prawosławiem.


Z recenzji prof. dr hab. Zbigniewa Wójcika, przewodniczącego Sekcji Badań nad Historią Syberii Komitetu Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk.


Niniejsza praca jest bardzo cenna, potrzebna i odpowiada wszelkim wymogom warsztatu naukowego. Powinna przez długie lata służyć wszystkim badaczom historii polskiej obecności na Syberii oraz stosunków polsko-rosyjskich w XIX wieku. Z pewnością zaciekawi także wielu historyków rosyjskich, a także przedstawicieli syberyjskiej Polonii.


Z recenzji prof. dr hab. Jacka Legiecia z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.