Polskie nekropolie na Obczyźnie


Muzeum Niepodległości w Warszawie 

zaprasza na spotkanie  z cyklu

 

Polskie nekropolie na Obczyźnie 

 

Pierwszy Rzymskokatolicki  Cmentarz 

i kościół Nawiedzenia NMP  na Wyborgu w Sankt Petersburgu

 

prowadzenie

Regina Madej-Janiszek

 

4 listopada (poniedziałek) g. 17.00

Muzeum Niepodległości

al. Solidarności 62, Warszawa

 

W listopadzie 2013 roku  rozpoczynamy w ramach spotkań  w Muzeum Niepodległości w Warszawie nowy cykl   zatytułowany „ Polskie nekropolie na Obczyźnie”. Uwarunkowania polityczne, historyczne i ekonomiczne  zmuszały często  Polaków do   przemieszczania się  z terenu Ziem Polskich i Polskiej Rzeczypospolitej  w różne rejony Europy i świata . Nasi Rodacy –  emigranci, zesłańcy i przesiedleńcy starali się na obcych sobie terenach  zachować własną tożsamość narodową, kulturalną  i  religijną ,  wierzyli bowiem w możliwość powrotu  do Ojczyzny. Niestety, nie wszystkim było to dane, duża część Polaków pozostała na zawsze na  obcej  ziemi. Podróżując po  świecie  często  natrafiamy na polskie cmentarze  i groby. Niektóre z  nich są zadbane, widać  w miejscowościach tych do dziś żyje wielu Polaków. Inne są   zapomniane, tylko goście i turyści  od czasu do czasu zapalają  tam znicze  na znak  solidarności z rodakami zmarłymi na obczyźnie.  Niestety , nie wszystkie cmentarze i groby Polaków  zachowały się , niektóre zniszczył czas, inne  działania militarne, a jeszcze inne zostały  zlikwidowane celowo.   W  nowym cyklu schcemy przypomnieć miejsca rozsiane po całym świecie, gdzie spoczywają nasi rodacy, a  zwłaszcza te cmentarze , które dziś już  nie  istnieją, choć w tamtejszej ziemi spoczywają prochy   znanych i nieznanych Polaków.

 

 

            Na pierwsze spotkanie poświęcone   Rzymskokatolickiemu Cmentarzowi z  kościołem   Nawiedzenia NMP oraz sąsiadującym z nim  cmentarzem  cholerycznym na Stronie Wyborskiej  w Sankt Petersburgu zapraszamy  tuż po Święcie Zmarłych i Zaduszkach w poniedziałek   4 listopada o godz. 17. 00. Pochowano tam wielu  generałów, profesorów uczelni petersburskich, dostojników Kościoła Katolickiego, w tym  metropolitów mohylewskich,   członków rodzin arystokratycznych, m.in. Potockich, Tyszkiewiczów, Grabowskich i innych  Na Wyborskim  cmentarzu pochowano najprawdopodobniej  Józefa Wincentego Piotra Piłsudskiego – uczestnika  Powstania Styczniowego, ojca  marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego, a na cholerycznym spoczywają prochy Marii Szymanowskiej –  polskiej  pianistki i kompozytorki znanej w Europie, matki Celiny Szymanowskiej,  żony Adama Mickiewicza. Po zwycięstwie  rewolucji październikowej  w nowej Rosji Radzieckiej  skrzętnie zacierano ślady pamięci o  ludziach pochowanych na  Stronie Wyborskiej , cmentarz  nie  był potrzebny. Większość nagrobków została wywieziona  jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, a po wojnie  teren został przeznaczony na  zabudowania gospodarcze i przedłużenie ulicy Mineralnej. Kościół Nawiedzenia NMP przetrwał, ale wykorzystywany  był  także  do celów nie religijnych. Dopiero  w 2005 r. budynek został  zwrócony Kościołowi Rzymskokatolickiemu, a księża  Werbiści (Zgromadzenie Słowa Bożego), wśród nich Polacy, podjęli działania  zmierzające do skupienia wokół  świątyni  środowiska katolickiego mieszkającego w Sanki Petersburgu.

 

Necro kopia