Podziękowanie – DOFE 2023


Otrzymaliśmy list od Mariusza Frankowskiego, Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, z podziękowaniami za udział 10. edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich.