Podsumowanie projektu: „Konserwacja historycznych reliktów tynków w celach Muzeum Więzienia Pawiak”.


29 listopada o godzinie 11.00 w Muzeum Więzienia Pawiak, oddziale Muzeum Niepodległości odbędzie się spotkanie podsumowujące projekt pod nazwą „Konserwacja historycznych reliktów tynków w celach Muzeum Więzienia Pawiak”. O historii Muzeum, w 57. rocznicę utworzenia instytucji, opowie Joanna Gierczyńska – kierownik Muzeum Więzienia Pawiak, o konserwacji zabytkowych tynków –  dr Maciej Baran. Po konferencji zaplanowano kameralny koncert pt. „Ziemia brukowana ludźmi śpiącymi…”.

Konserwację realizowała od września do połowy listopada 2022 r. firma “Maciej Baran konserwacja zabytków” pod nadzorem dr. hab. Wiesława Procyka, prof. ASP. Istotą zadania było poddanie konserwacji autentycznych fragmentów tynków w pięciu zrekonstruowanych celach Pawiaka, które ocalały z wysadzenia więzienia. Stanowią one jedną z nielicznych, oryginalnych substancji historycznych (oprócz fragmentu bramy i przedmiotów wydobytych z ruin), dlatego szczególnie ważne jest zachowanie ich dla przyszłych pokoleń.


Zadanie „Konserwacja historycznych reliktów tynków w celach Muzeum Więzienia Pawiak” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.