Podróż “Ekshumowanego”


30 sierpnia o godzinie 11.30, odbyło się pożegnanie rzeźby „Ekshumowany” Aliny Szapocznikow. Rzeźba była eksponowana w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów, głównej siedzibie naszego Muzeum.Dzieło, które jest autorskim odlewem z brązu wykonanym przez artystkę w 1957 r. było pokazywane na wielu wystawach krajowych i zagranicznych, m.in. w Brukseli, w Los Angeles, w Nowym Jorku czy Wilnie. Tym razem podroż będzie krótka, bo do Galerii Kordegarda. Tam rzeźba będzie prezentowana w ramach wystawy pt. Pożoga. Wystawa w 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Twórczość Szapocznikow za jej życia była na bieżąco niezwykle żywo komentowana. Krytycy pisali, że rzeźby artystki zazwyczaj składają się jakby z dwóch „warstw”: wewnętrznego napięcia i materialnej powłoki, ale w „Ekshumowanym” obie „warstwy” stopiły się w jeden organizm, który zaczął się stopniowo zniekształcać i przekształcać jednocześnie.

„Ekshumowany” to jedna z niewielu prac artystki, odwołująca się do wydarzeń politycznych, odczytywana również jako rozliczenie z epoką stalinizmu. Jest to homage, czyli swoisty rodzaj hołdu, dla László Rajka, węgierskiego działacza, zamordowanego w 1949 roku i zrehabilitowanego w czasie odwilży na Węgrzech.

30 sierpnia 2022 roku (wtorek), godzina 11.30
Muzeum Niepodległości
Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów
al. Solidarności 62
00-240