Podpisanie umowy na realizację wystawy stałej Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej


Szanowni Państwo, dzisiaj tj. 14.02.2018 r. o godz. 11.00 została podpisana umowa z wykonawcą wystawy stałej w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. Przetarg na projekt i realizację wystawy wygrała firma: New Amsterdam Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 31-553, ul. Fabryczna 20A reprezentowana przez: Wojciecha Florczyka – Prezesa Zarządu i Tomasza Salwierza – członka Zarządu. Muzeum Niepodległości reprezentowali: dr Tadeusz Skoczek – Dyrektor Muzeum Niepodległości i Małgorzata Łusiak – Główną Księgową.

 

New Amsterdam Sp. z o.o. ma na swoim koncie realizację projektów dla: Muzeum Katyńskiego, Muzeum Historii Polski czy Państwowego Muzeum na Majdanku.

 

Wystawa stała „Więźniowie X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej” ma być poświęcona przede wszystkim więźniom X Pawilonu Cytadeli, ukazanym na tle historii obiektu i historii Warszawy. Wystawa pokazać ma przede wszystkim więzienną, a także policyjną i strategiczną funkcję twierdzy. Ekspozycja ma podkreślać wyjątkowe znaczenie tego miejsca w historii Polski. Zdecydowana większość więźniów Cytadeli to osoby walczące o niepodległość: działacze kolejnych organizacji konspiracyjnych, uczestnicy powstań narodowych, działacze partii politycznych, uczestnicy różnego rodzaju wystąpień antycarskich, działający na ziemiach Królestwa Polskiego. Ważną funkcja nowej wystawy będzie ukazanie martyrologii narodu polskiego, z uwzględnieniem kontekstu kulturowego i społecznego (w tym obyczajowego).

 

Wystawa będzie zrealizowana w ramach Projektu: Zwiększenie dostępności do kultury i zachowanie dziedzictwa narodowego poprzez poszerzenie oferty wystawienniczej oraz stworzenie Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Niepodległości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020. 

 

Osoby do kontaktu:

 

Ze strony wykonawcy:

Michał Morzyk, tel. 532 854 168, e-mail: mmorzyk@newamsterdam.pl

 

Ze strony Muzeum:

Jan Engelgard, tel. 790 522 655, e-mail: xpawilon@muzeumniepodleglosci.art.pl