“Piosenka” – prezentacja rocznika kulturalnego


2 kwietnia 2014 r. w Muzeum Niepodległości odbędzie się spotkanie z Redakcją nowego pisma kulturalnego “Piosenka”. Ten “rocznik kulturalny” jest kontynuacją istniejącego od roku 2006 w Krakowie kwartalnika o tej samej nazwie. Po krótkiej przerwie w swej niedługiej historii “Piosenka” wznowiona została właśnie – w zmienionej i atrakcyjnej formie – jako rocznik, którego ambicją jest animowanie i publikowanie szkiców, esejów etc. związanych z tym, co dziś jest najpopularniejszą ze sztuk. Źródła i historia, estetyka, uwarunkowania i odbiór społeczny piosenki (etc.) stanowczo zbyt rzadko są tematem poważnej rozmowy. Nawet selektywna dokumentacja, pomagająca oddzielić prawdziwą sztukę estradową od popkulturowych “produktów – jest niewystarczająca. Czyżby stereotyp “muzyki niepoważnej”, rozrywki itp. nie zasługiwały na refleksję serio?

 

Kilkusetstronicowa nowa “Piosenka” redagowana jest przez zespół znanych specjalistów, pod wodzą pomysłodawcy i redaktora naczelnego Jana Poprawy. Wydawcą jest nowa i bardzo prężna instytucja kultury – Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Warszawskie spotkanie z “Piosenką” w Muzeum Niepodległości jest pierwszą prezentacją nowego wydawnictwa. 

 

środa, 2 kwietnia 2014 r.

godz. 17:00

MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI

Al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa 

Piosenka kopia