Niepodległość i Pamięć nr 1-2 (41-42) 2013


Zapraszamy na promocję muzealnego czasopisma humanistycznego

 

Niepodległość i Pamięć nr 1-2 (41-42) 2013

 

prowadzenie dr Tadeusz Skoczek – Dyrektor Muzeum Niepodległości

 

 „Niepodległość i Pamięć” nr 1-2 (41-42) 2013 (numer podwójny). Najnowszy numer czasopisma humanistycznego wydawanego przez Muzeum Niepodległości w Warszawie jest poświęcony 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego. Zawartość została podzielona na następujące działy: Artykuły; Muzealnictwo; Źródła; Recenzje, noty, bibliografie; Kronika, w których autorzy opisują przebieg wydarzeń, bohaterstwo powstańców, represje popowstaniowe, formy upamiętniania, a także przedstawiają przekazy, pamiątki rodzinne oraz zbiory muzealne związane z powstaniem styczniowym. Treść została uzupełniona o streszczenia artykułów w językach: angielskim, niemieckim i rosyjskim. Pismo posiada recenzję naukową.

Format: 165 x 235 mm; ilustracje; s. 284.

 

8 października (wtorek) godz. 12.00

Muzeum Niepodległości