Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Męczeństwa i Ludobójstwa Kresowian


W dniu 11 lipca w wielu miejscowościach środowiska kresowe obchodziły lokalnie Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Męczeństwa i Ludobójstwa Kresowian. W dwóch z takich wydarzeń udział wzięli przedstawiciele Muzeum Niepodległości. Były to uroczystości zorganizowane przez Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie udział wziął Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych Tomasz Jagodziński oraz obchody zorganizowane przez Stowarzyszenie Kulturalne ,,Krajobrazy” w Legnicy, w których wziął udział red. Jan Engelgard.

Organizacje te zapragnęły również  uczcić pamięć o ofiarach poprzez złożenie wieńców pod Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie w dniu 17 lipca. Wart podkreślenia jest fakt, iż w gronie tych osób znalazł się wicemarszałek Sejmu RP Pan Piotr Zgorzelski. Ponadto w uroczystości wzięli udział m.in. Pan Witold Listowski, Prezes Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich, dr Tadeusz Samborski Prezes Stowarzyszenia Kulturalnego ,,Krajobrazy” oraz Pan Andrzej Łukawski z Porozumienia Pokoleń Kresowych, która to organizacja uczciła pamięć o męczeństwie kresowian w dniu 11 lipca uczestnicząc we mszy św. w kościele św. Aleksandra na Placu Trzech Krzyży i organizując Marsz Pamięci idący ul. Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście pod pamiątkową tablicę umieszczoną na frontonie budynku Dom Polonii.

Fot. Anna Kowalska.