„Maciej Rataj 1884-1940. W 75-rocznicę śmierci”


Galeria Brama Bielańska

 

zaprasza 20 sierpnia (czwartek) 2015 r. o godzinie 12.00 na uroczyste otwarcie wystawy
„Maciej Rataj 1884-1940. W 75-rocznicę śmierci”
opowiadającej o życiu i dokonaniach działacza Polskiego Ruchu Ludowego.

Wystawa prezentuje jego życie, ze szczególną koncentrację na karierze politycznej: od nawiązania pierwszych kontaktów z Ruchem Ludowym, przez sprawowanie urzędu głowy państwa, po śmierć w czasie II wojny światowej.

 

20 sierpnia (czwartek) 2015 r. godz. 12.00

Galeria Brama Bielańska (brama wjazdowa na teren Cytadeli Warszawskiej)

ul. Czujna, Warszawa

zaproszenie wystawa Rataj (2)

Maciej Rataj (1884-1940), urodzony we wsi Chłopy. W czasie studiów na Wydziale Filologicznym

Uniwersytetu Lwowskiego działał w organizacji akademickiej Bratnia Pomoc, w Towarzystwie Szkoły Ludowej; nawiązał kontakty z działaczami ruchu ludowego: Bolesławem Wysłouchem, Jakubem Bojką, Janem Stapińskim, Wincentym Witosem. W wyborach do Sejmu Ustawodawczego w 1919 r. został posłem Lubelszczyzny z listy PSL „Wyzwolenie”. W 1920 r. został członkiem Rady Obrony Państwa. W pierwszym rządzie Witosa pełnił funkcję ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego. 1 XII 1922 r. został powołany na stanowisko marszałka, i w tym charakterze przewodniczył Zgromadzeniu Narodowemu, które wybrało Gabriela Narutowicza na prezydenta RP. Po jego tragicznej śmierci, w dniach 16-22 XII, pełnił obowiązki głowy państwa. Od pierwszych dni okupacji niemieckiej (II wojna światowa) włączył się aktywnie w tworzenie struktur Polski Podziemnej. W dniu 21 VI 1940 r. został rozstrzelany w masowej egzekucji na leśnej polanie niedaleko wsi Palmiry pod Warszawą. Jego zwłoki zostały zidentyfikowane podczas ekshumacji w kwietniu 1946 r.

ulotka Rataj