“Losy żołnierzy Kościuszki po Insurekcji” – Wszechnica Kościuszkowska


Polska Fundacja Kościuszkowska

Muzeum Niepodległości w Warszawie

 

zapraszają na spotkanie z cyklu

“Wszechnica Kościuszkowska”

 

Losy żołnierzy Kościuszki po Insurekcji

 

w programie:

 

Losy żołnierzy Kościuszki w latach 1812-1813 – prof. dr hab. Tadeusz Rawski

 

Losy żołnierzy Kościuszki w latach 1830-1831 – prof. dr hab. M.M. Drozdowski

 

Wspomnienia z zsyłki Józefa Kopcia 1794-1801 – dr Marcin Mielnik

 

Paweł Bniński – uczestnik bitwy 10.X.1794  pod Maciejowicami i jego losy

 

Promocja książki Artura Śliwińskiego “Powstanie listopadowe” z posłowiem prof. dr. hab. M.M. Drozdowskiego