LIST: Publikujemy list od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika do Dyrektora MHPRL Janusza Gmitruka


Z okazji wydarzenia naukowego, które odbyło się w siedzibie głównej Muzeum Niepodległości – konferencji naukowej poświęconej działalności drugiego rządu Wincentego Witosa publikujemy list od Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika do Dyrektora MHPRL Janusza Gmitruka.

W czasie konferencji, otwartej przez dyrektorów Muzeum Niepodległości – dr Tadeusza Skoczka oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego – dr. Janusza Gmitruka, można było wysłuchać interesujących referatów oraz uczestniczyć w dyskusjach na temat znaczenia działalności rządu Wincentego Witosa.

Dodatkowo konferencji towarzyszył wernisaż wystawy biograficznej poświęconej Wincentemu Witosowi.


Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego było współorganizatorem tego ważnego wydarzenia.


Treść listu poniżej.