LIST: podziękowania od Prezesa Zarządu Związku Powiatów Polskich


Dyrektor Muzeum Niepodległości dr Tadeusz Skoczek otrzymał list od Prezesa Zarządu Związku Powiatów Polskich – Andrzeja Płonki z podziękowaniami za organizację konferencji pt. “Dziedzictwo i Rozwój – Stała Konferencja Muzeów i Samorządu Terytorialnego”.

Podczas tego wydarzenia, które odbyło się w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów, siedzibie głównej naszego Muzeum, zostały poruszone tematy związane z wyzwaniami i perspektywami współczesnych muzeów i instytucji kultury, ochroną i promocją dziedzictwa kulturowego, a także rolą dziedzictwa w kreowaniu tożsamości lokalnej i regionu.

Poniżej publikujemy treść listu.