List od Przewodniczącej Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Dyrektor dr Tadeusz Skoczek otrzymał list od Jadwigi Zakrzewskiej, Przewodniczącej Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w którym wyraża ona podziękowania za umożliwienie zorganizowania posiedzenia Komisji w siedzibie Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Nasze muzeum jest miejscem, w którym zgromadzone są cenne eksponaty i dokumenty związane z historią Polski, a w szczególności z okresem walki o niepodległość i suwerenność państwa. To tutaj można zobaczyć wiele cennych pamiątek, takich jak oryginalne dokumenty, broń, mundury, fotografie i inne przedmioty związane z walką o wolność.

Organizacja posiedzenia Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Muzeum Niepodległości wspomaga promocję znaczenia tego miejsca jako ważnego ośrodka kultury i edukacji, a także podkreśla jego rolę w zachowaniu dziedzictwa narodowego.


Posiedzenie komisji odbyło się 9 lutego 2023 roku.

Poniżej publikujemy pełną treść listu.