LIST: od Phm. Magdaleny Fudała-Janc, HR Komendantki Rajdu Meksyk 2023 ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej


Dyrektor naszego muzeum dr Tadeusz Skoczek otrzymał list od Phm. Magdaleny Fudała-Janc, HR Komendantki Rajdu Meksyk 2023 ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

List informuje o zakończeniu obchodów 80. rocznicy Akcji pod Arsenałem, która odbyła się 26 marca 1943 roku w sercu Warszawy. List wymienia bohaterów Szarych Szeregów, takich jak phm. Jan Bytnar “Rudy”, Zośka i Alek, którzy dali przykład wierności harcerskim ideałom braterstwa i służby dla Polski. List informuje również o ogólnopolskim rajdzie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej pod nazwą “Rajd Meksyk”, który odbył się w dniach 24-26 marca 2023 r. Celem rajdu było przybliżenie tematyki Szarych Szeregów, wzorców osobowych bohaterów “Kamieni na Szaniec” oraz zastanowienie się nad współczesnym rozumieniem patriotyzmu. Głównym elementem Rajdu był sobotnią gra miejska, podczas której harcerki i harcerze poznawali wyżej opisaną tematykę, nabywali nowe umiejętności, szlifowali techniki harcerskie oraz poznawali miejsca historycznie związane z bohaterami książki Aleksandra Kamińskiego.

List zawiera również podziękowania i wyrazy wdzięczności za okazane wsparcie dla tego wydarzenia, a także wyrazy uznania dla Muzeum Więzienia Pawiak i Mauzoleum Walk i Męczeństwa na alei Szucha za tak serdeczne przyjęcie uczestników rajdu. List kończy się życzeniami błogosławionych Świąt Wielkiej Nocy.