List gratulacyjny od Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego


Nasze Muzeum otrzymało list gratulacyjny od Wiesława Raboszuka – Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Dziś, idę walczyć mamo…78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego”.