LIST: do dyrektora dr. Tadeusza Skoczka


Dyrektor dr Tadeusz Skoczek otrzymał od ks. prof. dr. hab. Henryka Skorowskiego – koordynatora Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie list z podziękowaniami za wydanie i uroczyste wręczenie publikacji pt. “Z głębokości. Prace ofiarowane ks. prof. dr. hab. Henrykowi Skorowskiemu”. 19 kwietnia 2023 roku w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów odbyła się uroczystość przekazania naszego wydawnictwa profesorowi Skorowskiemu.

Poniżej publikujemy treść listu.