Kuratorskie Oprowadzanie w Mauzoleum Walki i Męczeństwa14 stycznia 2022 r. o godz. 11.00 zapraszamy do Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Alei Szucha 25 na oprowadzanie kuratorskie pt. Autentyczne miejsce – dotknięcie tragicznej historii. Oprowadzać będzie Andrzej Kotecki – kustosz Mauzoleum.


Temat oprowadzania ma na celu zwrócenie uwagi na wymowę miejsca – jako specyficznego dokumentu historii. Dokumentu zapisanego nie na pergaminie czy papierze, ale na ścianach cel zbiorowych i separatek. Zapisy – inskrypcje więźniów często bezimiennych, nieznanych są niejednokrotnie jedynym po nich śladem. Co nam mówią, jak do nas przemawiają jako historia jednostki a także o całej zbiorowości, narodzie, jego okupacyjnych losach.